DSC_0045

Weet je wat ik haat aan overhemden? Dat de mouwen altijd té breed en té lang zijn voor mij. Ondanks dat dit shirt in mijn juiste maat 34 is van Primark, moet ik het toch nog versmallen…

Ik laat je even zien hoe je dit snel versteld.

*You know what I hate the mosts about shirts in the stores? That the sleeves are always too wide and too long for me. Despite the fact this shirt is size 34 from Primark, I still need to narrow it down…I’ll show you how to  easily re-size them.

IMG_0756

Indien de maat bij de schouders kloppen, hoef je enkel de zijnaad te bewerken. Neem het gedeelte in dat eruit moet en speld het vast (zie dat je jezelf niet prikt!). Indien dit te moeilijk is, vraag hulp aan een ander.

*If the distance between the shoulders of the shirt are correct, then you’ll only need to work on the sideseam. Take that part out and pin it down (be carefull not to sting yourself). If you can’t do this yourself, you can ask help from someone.

IMG_0743

IMG_0746

IMG_0747

IMG_0748

De spelden zijn nu in het voor- en achterpand gespeld, de bedoeling is dat je de spelden half eruit laat om ze opnieuw te spelden enkel op het voorpand.

*The pins are now fixed on the front-and backpanel, now you need to leave the pins halfway out so you can re-pin them on the frontpanel only.

IMG_0751

IMG_0749

IMG_0750

IMG_0752

IMG_0753

Keer je overhemd voorzichtig om, je ziet de achterkant van de spelden nu.

*Turn your shirt inside out carefully, now you see the back of your pins.

IMG_0758

De spelden moeten zich dus enkel aan het voorpand bevinden.

*The pins have be to on the front panel.

IMG_0759

IMG_0760

Verbind deze door een lijn te tekenen tussen de spelden met een krijtje.

*Connect them by drawing a line between the pins with chalk.

IMG_0761

IMG_0763 IMG_0762

Verwijder de spelden.

*Remove the pins.

IMG_0764

De witte krijtlijn is nu ruw getekend, verfijn deze lijn aan de hand van een patroonlat. Indien je dit niet hebt, kan je altijd met je vrije hand een boog tekenen.

*The white chalkline is now roughly drawn, refine this line with help of a pattern ruler. If you don’t have this, you can just use your hand to draw a bow.

IMG_0765

IMG_0766

IMG_0767

IMG_0768

Indien de mouwen te lang zijn, maak de manchetten los met een decouvit.

*If the sleeves are too long, remove the cuffs with a decouvit.

IMG_0769

De witte krijtlijn is de lijn waar je op zal naaien. Voeg 1 cm zoom toe, dit teken ik met de blauwe krijtlijn.

*The white chalk line is the line where you’ll sew. Add 1 cm seam, see the blue chalkline.

IMG_0770

IMG_0771

 

IMG_0772

Knip nu het overtollige zijstuk uit op het blauwe krijtlijn. Hou dit stuk nog bij!

*Then cut the excess sidepice on the blue chalkline. Keep this piece!

IMG_0774

IMG_0777

Speld het voor- en achterpand met elkaar samen en naai op 1 cm zoombreedte.

*Pin the front- and backpanel together and sew on 1 cm seamline.

IMG_0779

IMG_0778

 

IMG_0780

Overlock dit geheel.

*Overlock this piece.

IMG_0781 

Plaats de manchetten tot de gewenste hoogte.

*Place the cuffs on the desired place.

IMG_0782

Markeer de manchetten met een krijtje.

*Mark the cuffs with chalk.

IMG_0784

Voeg 1 cm zoom toe en knip op die lijn.

*Add 1 cm seam and cut on that line.

IMG_0786

Dit zijn de stukken dat je nu geknipt hebt.

*These are the pieces which you’ve cut out now.

IMG_0787

Naai op 1 cm zoombreedte.

*Sew on 1 cm seamwidth.

IMG_0788

Nu de andere zijkant:  plaats je juist uitgeknipte zijkant op de andere zijkant. Speld het vast en knip uit. Naai alles vast en klaar!

*Now the other side: place your cutout side piece on the other side. PIN it down and cut out. Sew everything together and you’re done!

IMG_0791

IMG_0792

IMG_0793

 

 

IMG_0794

IMG_0789

combi

tree

Dit is mijn “snelle” methode, ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben.

* This is my “fast” way method, I hope this method could help you out.

20150414_192357

Groetjes, Linda

 

Comments
4 Responses to “How To Narrow A Shirt”
  1. ronny says:

    leuke post! wel een vraagjewaarom moet je 1 cm zoom toevoegen?

    • Omdat je op je aangeduid lijntje moet naaien dus met je extra 1 cm bijvoegen = dit noemt men de naadwaarde. Bij dat uiltje dat we samen gedaan hadden heb je ook overal 1 cm naadwaarde bijgedaan, if you recall…Gr, Linda

  2. Bon à savoir pour les petites femmes ! =)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

  • Follow ATELIER LINDA TO on WordPress.com
%d bloggers like this: